Skip to content

tulala (staring blankly into space) [Tagalog]

April 20, 2013

heto na naman ako. ewan ko ba, pag nagsusulat ako ng sanaysay dito, madalas talagang (tulad na lamang kanina) natutulala lang ako sa harap ng makinilya (o siya, siya, ‘computer’ na!). mga limang minuto rin halos iyon.

limang. minuto. nang. walang. laman. ang. utak.

masarap tumulala. hindi naman ito isang bagay na hindi natin puwedeng piliin. oo, puwede tayong mamili sa larangang ito. isabit ang conscious mind sa coat rack. ipalutang ang iyong imahinasyon (hindi hayaang maging malikot, hoy!), at humimpil lang. tumahimik. i-absorb ang lahat sa paligid – nakabukas ang mata (hindi ito meditasyon, hindi kailangan ng mantra). puwedeng kumain/uminom.

ang importante ay tiwala – sa sarili, sa Diyos (kung meron kang idino-Diyos), sa kabutihan ng tao. pero siyempre hindi mo dapat isipin iyon – hindi panunulala iyan pag inisip mo pa. alam mo lang na nandoon ang tiwala.

damhin daw ang ihip ng hangin. ang walang-kahulugang pag-ilaw ng monitor. ang lasap ng mga pagkaing nasa harapan mo, ang takam ng mga inumin, ang mga letrang lumulutang sa iyong harapan. wala ka nang daramdamin, ni pagnanasa ni galit ni inis ni pagod. tila mga papel ang mga kaisipan – lumilipad na parang hinanginan ng hanging dumadampi sa iyong eksteryor na bahagi: di mo sukat akalaing darampi din ito sa iyong kalooban.

Leave a Comment

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: